Rodzice, których dzieci zaczynają naukę w szkole, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników. Rodzina nie powinna jednak osiągać dochodów przekraczających przewidziane kryterium dochodowe, czyli 351 zł. Jest ona również uprawniona do ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego
Wyprawka szkolna 2010 to specjalny program rządowy, który pomaga rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w ponoszeniu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i koniecznością zakupu podręczników. W tym roku na szczególną pomoc i wyższe dofinansowanie mogą liczyć rodzice niepełnosprawnych uczniów. Specjalne wsparcie będzie też przyznane dzieciom z terenów, które zostały poszkodowane w wyniku tegorocznych powodzi.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: