Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zatrudniać pracowników nauki, korzystając z pomocy unijnej.
Przedsiębiorcy, uczelnie, jednostki naukowe i instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie na realizację projektów, które polegają na współpracy sektora nauki z przemysłem. Dotację można otrzymać na tymczasowe zatrudnienie pracownika nauki w firmie z sektora małych, średnich przedsiębiorstw. Konkurs, w którym na takie projekty zostanie przeznaczone prawie 30 mln zł trwa obecnie w woj. śląskim. W poniedziałek natomiast nabór wniosków rozpocznie urząd marszałkowski w Olsztynie. Przeznaczy na ten cel 2,6 mln zł.
Transfer pracowników nauki do firm za środki UE jest możliwy na podstawie przepisów nowelizacji rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1484). Firma może uzyskać zwrot połowy kosztów związanych z zatrudnieniem takiej osoby. Oddelegowany pracownik musi być zatrudniony w jednostce naukowej od co najmniej dwóch lat oraz zajmować się badaniami naukowymi, rozwojem i innowacją. Nie może w firmie przyjmującej go zastępować innego pracownika, lecz powinien być zatrudniony na nowym stanowisku pracy. Do 2013 roku na współpracę nauki z przemysłem UE przeznaczy 127 mln euro.