Tak

Pomimo że przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę nie będzie pani pozostawała w stosunku pracy w dniu ukończenia 55 lat, spełni pani warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury pracowniczej.

Warunkiem otrzymania przez kobietę urodzoną po 1948 r. tzw. emerytury pracowniczej jest osiągnięcie wieku 55 lat i posiadanie co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego albo co najmniej 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz uznanie za osobę całkowicie niezdolną do pracy. Warunki te muszą być spełnione do końca 2008 r.

Osoba, która przez cały wymagany do przyznania emerytury okres podlegała ubezpieczeniu pracowniczemu (a tak jest w analizowanej sytuacji), nie musi do przyznania emerytury spełnić warunku pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym i przez okres co najmniej sześciu miesięcy ubezpieczenia pracowniczego w okresie 24 miesięcy ubezpieczenia społecznego albo emerytalnego i rentowych.

Z uwagi, że już dziś spełnia pani warunek dotyczący wymaganego okresu ubezpieczenia, nie przystąpiła pani do OFE, w dniu ukończenia 55 lat spełni pani warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury pracowniczej.

MARIUSZ WOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).