Uczestnikom szkoleń dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości do 4 zł brutto za godzinę. Ta zasada nie budzi wątpliwości w przypadku osób szkolących się w trybie stacjonarnym. Natomiast organizatorzy unijnych szkoleń internetowych nie wiedzą, czy uczestnikom tych projektów również mogą wypłacać stypendia i czy takie wsparcie mogą przewidzieć w budżecie.

– Wątpliwości budzi to, jak mamy wykazać, ile czasu uczestnik takiego szkolenia poświęcił na naukę, jeśli uczył się w domu – mówi Ewa Jagas z Europejskiego Centrum Językowego.

Jednak zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) brak potwierdzenia rzeczywistego czasu trwania e-szkolenia nie ogranicza możliwości wypłacania świadczeń jego uczestnikom. Zdaniem Anny Konik-Żurawskiej, rzeczniczki prasowej MRR, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki nie ma rozróżnienia dotyczącego wypłaty stypendium szkoleniowego na osoby biorące udział w szkoleniu e-learningowym i stacjonarnym.

– Do wszystkich uczestników szkoleń stosuje się te same zasady i w związku z tym za udział w takim szkoleniu również można otrzymywać stypendium – tłumaczy Anna Konik-Żurawska.

Natomiast Anna Grabek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dodaje, że uczestnicy wszystkich szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego muszą się logować. Jej zdaniem na podstawie tego, jak długo uczestnik szkolenia był zalogowany na platformie internetowej, można stwierdzić, ile czasu poświęcił na szkolenie.