Osoby wyjeżdżające za granicę np. na sylwestra lub na narty, powinny przed wyjazdem uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek o jej wydanie należy złożyć do regionalnego oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Należy do niego dołączyć także dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Może nim być np. aktualnie podstemplowana przez pracodawcę książeczka ubezpieczeniowa.

W przypadku wyjazdu turystycznego karta jest ważna tylko przez dwa miesiące. Jedynie emeryci i renciści otrzymują ją na pięć lat. W przypadku studentów uczących się na terenie innych państw UE karta obowiązuje do końca roku akademickiego, a dla uczniów zachowuje swoją ważność do końca roku szkolnego.

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich w takim zakresie, który umożliwia kontynuowanie zaplanowanego pobytu bez konieczności jego przerywania i powrotu do kraju. Oznacza to, że jeżeli pacjent wymaga np. terapii tlenowej, to musi mu być ona zapewniona. Należy pamiętać, żeby można korzystać z opieki medycznej tylko w tych szpitalach i przychodniach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjent płaci z własnej kieszeni.

Ponadto w większości państw europejskich także publiczne placówki medyczne pobierają pewne opłaty za usługi od ubezpieczonych (pełna lista na stronie www.nfz.gov.pl). W przypadku wyjazdów np. w góry na narty, warto wykupić przed wyjazdem ubezpieczenie komercyjne. Będziemy mieli wtedy pewność, że np. koszty transportu sanitarnego zostaną pokryte z polisy.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl