Tylko minister zdrowia będzie mógł wyrazić zgodę na ponowne podjęcie przez lekarza nauki specjalizacji w ramach etatu rezydenckiego.
Co rok resort zdrowia ustala liczbę miejsce specjalizacyjnych, za które płaci budżet państwa (tzw. etaty rezydenckie). Koszt wynagrodzenia młodych lekarzy uczących się zawodu na tej podstawie nie obciąża placówek ochrony zdrowia. W związku z tym, że jest to bardzo atrakcyjna forma odbywania specjalizacji (zarówno dla lekarza, jak i placówki, gdzie się uczy), liczba etatów rezydenckich jest skrupulatnie wyliczana. Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów proponuje doprecyzowanie przepisów w tej kwestii. Zgodnie z projektem, minister zdrowia tylko w szczególnych warunkach wyrazi zgodę na naukę specjalizacji w ramach rezydentury lekarzowi, któremu już raz została ona przyznana. O jej uzyskanie będzie mógł ubiegać się medyk, który np. odbywając specjalizację uległ wypadkowi i dalsza nauka okazała się niemożliwa.
Uwagi do projektu można zgłaszać do 20 sierpnia.