Co rok resort zdrowia ustala liczbę miejsce specjalizacyjnych, za które płaci budżet państwa (tzw. etaty rezydenckie). Koszt wynagrodzenia młodych lekarzy uczących się zawodu na tej podstawie nie obciąża placówek ochrony zdrowia. W związku z tym, że jest to bardzo atrakcyjna forma odbywania specjalizacji (zarówno dla lekarza, jak i placówki, gdzie się uczy), liczba etatów rezydenckich jest skrupulatnie wyliczana. Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów proponuje doprecyzowanie przepisów w tej kwestii. Zgodnie z projektem, minister zdrowia tylko w szczególnych warunkach wyrazi zgodę na naukę specjalizacji w ramach rezydentury lekarzowi, któremu już raz została ona przyznana. O jej uzyskanie będzie mógł ubiegać się medyk, który np. odbywając specjalizację uległ wypadkowi i dalsza nauka okazała się niemożliwa.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 20 sierpnia.