Do końca tego tygodnia Elektroniczny Urząd Podawczy ma ponownie zacząć przyjmować e-wnioski firm.
Przedsiębiorcy przesyłający dokumenty drogą elektroniczną skarżą się na funkcjonowanie Elektroniczny Urząd Podawczego (EUP) ZUS. Osoby, które często składały do wirtualnego inspektoratu wnioski o wydanie np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, teraz nie mogą tego zrobić. ZUS wyjaśnia, że powodem problemów jest wygaśnięcie umowy między ZUS a firmą Unizeto Technologies, która nadzorowała działanie tego e-urzędu.
– Procedura przetargowa związana z wyborem nowej firmy trwała dłużej, niż planowaliśmy. Byliśmy zmuszeni rozpatrzyć protesty firm, które brały udział w przetargu. Obecnie e-urzędem podawczym będzie zajmować się Centrum Informatyki ZETO Białystok – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.
Jednocześnie zapewnia, że nowa firma już zaczęła pracę nad uruchomieniem chwilowo wstrzymanych usług. Do końca tego tygodnia płatnicy nie powinni już mieć problemów z przesyłaniem elektronicznych dokumentów. Dodatkowo ZUS zapewnia, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie zwiększona liczba wniosków, które można przesłać, korzystając z sieci.
– W czasie kiedy nie działał EUP, osoby korzystające z internetu mogły takie dokumenty składać, korzystając z rządowej platformy ePUAP – dodaje Przemysław Przybylski.
Eksperci rynku informatycznego są krytyczni wobec sposobu traktowania płatników korzystających z internetu. Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dodaje, że ZUS nie zbudował jeszcze całości e-usług.
– Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Świadczy o niewłaściwym sposobie traktowania przez ZUS elektronicznej drogi kontaktowania się z klientem. Co by się działo, gdyby ZUS zamknął kancelarie przyjmujące papierowe wnioski – mówi Wiesław Paluszynski.
Wskazuje też, że firmy mogły ponieść straty z tego tytułu. Adwokat Anita Bogumił z Warszawy wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy nie mieli możliwości wysłania wniosków przez internet, nie mają szans na skuteczne wyegzekwowania utraconych korzyści od ZUS. Jeśli bowiem zorientowali się, że nie jest możliwe wysłanie wniosku przez internet, to mogli złożyć go osobiście na sali obsługi klienta i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu składek kwadrans później. Podkreśla, że niedziałanie elektronicznego systemu nie pozbawiło więc ich możliwości złożenia wniosku w inny, dostępny sposób.