Z OFE do ZUS

Reforma emerytalna wprowadziła zasadę, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku w zależności od daty urodzenia mogą lub muszą (te urodzone po 1968 roku) oszczędzać w otwartych funduszach emerytalnych. W przypadku starych rent fakt oszczędzania w II filarze nie ma żadnego wpływu na wysokość świadczenia.

Nowe renty będą wyliczane na podstawie kwoty składek zwiększonych o te, które ubezpieczony wpłacił do OFE. Projekt ustawy zakłada jednak, co jest nowością, że pieniądze z OFE nie zostaną w funduszu, ale trafią do budżetu państwa. ZUS wykreśli rencistów z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, a umowa z funduszem z mocy ustawy stanie się nieważna.

Rencista nie będzie też mógł zawrzeć umowy z OFE przez okres pobierania renty. Jeśli podejmie pracę, to cała kwota składek na ubezpieczenie emerytalne trafi do ZUS. Ponowne przystąpienie do OFE będzie mogło nastąpić po ustaniu prawa do renty. Wtedy już taka osoba nie będzie miała żadnego kapitału w OFE. Wyższy kapitał na emeryturę będzie miała w ZUS. Oznacza to, że gdy na przykład umrze kilka lat po powrocie na rynek pracy, jej bliscy nie będą dziedziczyć pieniędzy zgromadzonych w II filarze.

– To skandaliczne rozwiązanie, które ogranicza prawo do własnych oszczędności – mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak, była wiceminister pracy i polityki społecznej, ekspert SGH.

Przypomina, że pierwotnie planowano podwyższenie wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne o tzw. współczynnik korygujący 19,52/12,22, ale bez przymusowego przekazywania pieniędzy z OFE do ZUS. Prawnicy wskazują, że proponowane obecnie przez resort pracy przepisy mogą trafić do Trybunału Konstytucyjnego.

Renta mieszana

Nowe zasady ustalania wysokości będą wprowadzane stopniowo. Okres przejściowy będzie obowiązywać od 2011 do 2015 roku. W pierwszym roku 80 proc. renty będzie liczone na starych zasadach, czyli przy uwzględnieniu m.in. podstawy wymiaru z 10 lub 20 lat, części socjalnej oraz stażu ubezpieczeniowego. Natomiast tylko 20 proc. świadczenia będzie ustalone metodą kapitałową. W 2015 roku proporcje te się odwrócą.

Od 2016 roku renty będą ustalane wyłącznie na podstawie łącznej kwoty zgromadzonego kapitału i statystycznej długości trwania życia odchodzącej na nią osoby.