NOWOŚĆ

W 2008 roku przychody PFRON osiągną kwotę 4,7 mld zł, czyli o 1,3 mld zł więcej niż w bieżącym roku - wynika z planu finansowego funduszu, zawartego w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. PFRON wyda jednak 5 mld zł. Różnica zostanie pokryta z rezerwy finansowej powstałej po wykonaniu planu finansowego za 2007 rok.

Wzrost przychodów funduszu wynika przede wszystkim ze zwiększenia wpłat zakładów pracy. Firmy i instytucje muszą płacić na PFRON, jeśli nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników. W 2007 roku planowane przychody funduszu z tego tytułu mają wynieść łącznie 2,6 mld zł, a rok później już 3,4 mld zł.

- Faktycznie szacuje się jednak, że jeszcze w tym roku wpłaty na PFRON osiągną około 2,9 mld zł zamiast planowanych 2,6 mld zł - mówi Szczepan Wroński, zastępca dyrektora działu finansowego funduszu.

W tym roku przybyło bowiem około 3 tys. nowych zakładów, które są zobowiązane do wpłat na PFRON.

Fundusz otrzyma także więcej środków z budżetu państwa. W 2008 roku dotacja budżetowa wyniesie 930 mln zł, czyli o 470 mln zł więcej niż rok wcześniej. Pieniądze te prawie w całości zostaną przekazane na dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników. W porównaniu z 2007 rokiem fundusz wyda 737 mln zł więcej na finansowanie składek ubezpieczeniowych.

- Wynika to przede wszystkim z faktu, że po tegorocznej zmianie przepisów fundusz od 2008 roku będzie refundował składki także niepełnosprawnym przedsiębiorcom i rolnikom - mówi Szczepan Wroński.

Z kolei wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych mają wzrosnąć w przyszłym roku o 282 mln zł. Co roku wzrasta bowiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według PFRON, zwiększa się także liczba zatrudnionych niepełnosprawnych, co oznacza większą liczbę beneficjentów takich dopłat.

3,4 mld zł zapłacą pracodawcy za niezatrudnianie niepełno- sprawnych

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl