Z danych Centrali ZUS wynika, że w pierwszym półroczu tego roku do oddziałów ZUS w całej Polsce wpłynęło 89 wniosków od nauczycieli pragnących otrzymać świadczenia kompensacyjne. Świadczenia zostały przyznane jednak tylko 20 osobom, które średnio pobierają 1725 zł.

– Nauczyciele decydują się na złożenie wniosku o świadczenie kompensacyjne tylko w ostateczności, kiedy stracą pracę. Do czasu przejścia na emeryturę w wieku powszechnym pobierający te świadczenia mają zakaz pracy w zawodzie nawet w ograniczonej formie – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800) prawo do świadczenia jest zawieszane bez względu na wielkość przychodu z pracy w szkołach lub przedszkolach. Identyczny zakaz pracy dotyczy tylko osób pobierających emerytury pomostowe.

– Powodem niewielkiego zainteresowania tymi świadczeniami jest fakt, że większość nauczycieli nabyła prawo do odejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela. Natomiast ze świadczeń kompensacyjnych korzystają wyłącznie osoby zmuszone go tego z powodu stanu zdrowia lub sytuacji rodzinnej – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Przypomina, że w czasie prac nad ustawą w Sejmie rząd przedstawił szacunki, z których wynikało, że do 2032 roku z możliwości przejścia na takie świadczenia może skorzystać 90 tys. nauczycieli.

– Niepokojące jest to, że ZUS zbyt często odmawia przyznania tego świadczenia – zwraca uwagę Ryszard Proksa.

Faktycznie z danych ZUS wynika, że na 89 wniosków 71 zostało odrzuconych. Najczęstszym powodem odmowy przyznania świadczeń jest nierozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcom lub nieposiadanie minimalnego okresu pracy, szkole lub przedszkolu. Bardzo często nauczyciele składają wnioski tylko dlatego, żeby sprawdzić wysokość należnego świadczenia.

Do końca 2014 roku o świadczenia kompensacyjne ubiegać mogą się osoby, które ukończyły 55 lat. Muszą także mieć trzydziestoletni staż pracy, w tym 20 lat pracy w zawodzie w wysokości co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć.