Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości przesyłania do ZUS dokumentów drogą elektroniczną. Wirtualnym inspektoratem, w którym można złożyć wniosek, jest Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP), który jest dostępny na stronie internetowej ZUS pod adresem www.eup.zus.pl. Za jego pośrednictwem można przesłać dziewięć rodzajów wniosków. Taką drogą najczęściej składane są wnioski: o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS (ZUS-EKS), o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN) oraz ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW). Wpływają też pierwsze wnioski o układ ratalny (ZUS-EUR) oraz umorzenie należności z tytułu składek (ZUS-EUN). Te ostatnie dokumenty są przyjmowane drogą elektroniczną EUP od kwietnia.

Każdy wniosek wysłany przez Elektroniczny Urząd Podawczy otrzymuje swój unikalny numer. Numer ten przesyłany jest do wnioskodawcy w poczcie zwrotnej w tzw. urzędowym poświadczeniu odbioru. Dzięki temu zainteresowany w każdej chwili będzie mógł sprawdzić stan zaawansowania sprawy na specjalnej podstronie EUP. ZUS prześle odpowiedź pocztą lub e-mailem. Zasada ta nie dotyczy zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, które należy odebrać osobiście w jednostce ZUS.

Obecnie wszystkie te wnioski przesyłane do ZUS muszą być podpisane bezpiecznym e-podpisem. Natomiast jeszcze w tym roku na ePUAP-ie, będącym częścią Platformy Usług Administracji Publicznej, będzie można założyć darmowy zaufany profil stanowiący elektroniczną formę potwierdzenia tożsamości w sieci.