Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało podstawy programowe dla szkół kształcących w 11 zawodach. Ich nauczanie nie będzie już przebiegało w dowolny sposób.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej powinien m.in. potrafić udzielić jej pomocy w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych. A kucharz małej gastronomi powinien znać wartość energetyczną i odżywczą żywności. Z kolei technik handlowiec powinien nauczyć się interpretować przepisy prawa finansowego, handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Tak wynika z nowej podstawy programowej dla tych zawodów.
Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji. Nowe podstawy, poza trzema wymienionymi, zostały określone także dla zawodu: florysty, operatora maszyn leśnych, opiekuna medycznego, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawcy, technika organizacji usług gastronomicznych, technika przetwórstwa mlecznego i technika weterynarii.
Po zmianach szkoły kształcące w tych zawodach będą musiały ściśle przestrzegać nowych podstaw nauczania. A nauczyciele przy pisaniu programów nauki będą musieli stosować się do nowych podstaw. Takim obowiązkiem zostaną też objęci autorzy podręczników.
Z kolei egzaminy zawodowe będą sprawdzać, czy absolwent opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawach dla poszczególnych zawodów.
Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.