We wrześniu rząd przyjmie projekt ustawy o nowych rentach kapitałowych. ZUS będzie wyliczał rentę z tytułu niezdolności do pracy na podstawie kapitału na emeryturę, natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce znieść limity dorabiania dla rencistów.

– Tuż po wakacjach parlamentarnych skieruję pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy, która zmieni zasady obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy. Mam gotowy projekt ustawy z października 2008 roku, która została zawetowana przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Teraz sytuacja się zmieniła – mówi Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Nowe zasady przyznawania rent będą dotyczyć wyłącznie osób urodzonych w 1949 roku lub później, które po wejściu w życie ustawy, tj. od stycznia 2011 roku, po raz pierwszy wystąpią do ZUS o przyznanie świadczenia. Nie zmienią się więc kryteria ich ustalania dla tych osób, które je pobierają lub robiły to w przeszłości.