Możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia daje pracownikowi art. 55 kodeksu pracy. Określa on dwie podstawy takiej decyzji zatrudnionego. Każda z nich zawiera odmienne przesłanki. Pracownik składający oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie musi je znać. Niewłaściwa ocena sytuacji może skutkować bowiem zapłatą odszkodowania na rzecz pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.

Nieprzeniesienie do innej pracy

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. Taka inna praca musi odpowiadać kwalifikacjom zawodowym zatrudnionego (wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu, właściwościom psychofizycznym i predyspozycjom) oraz stanowi jego zdrowia (nie może powodować szkodliwego wpływu na jego zdrowie).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Naruszania obowiązków przez pracodawcę
- Co w sytuacji gdy brak jest zgody na urlop
- Niewypłacania pensji