Do końca lipca rolnicy mają obowiązek wpłacenia do KRUS składek za III kwartał tego roku. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne lub działy specjalne, które poniosły straty w czasie powodzi, mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia wpłat składek na dogodne raty. Rolnicy mogą też ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Ponadto możliwe jest umarzanie w całości lub w części bieżących składek.

Rolnik chcący skorzystać z takiej pomocy musi sam złożyć wniosek o skorzystanie z ulgi. Natomiast KRUS nie wymaga dostarczania protokołów sporządzanych przez komisje do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi, osunięcia się ziemi i huraganów. Kasa wyjaśnia, że niezbędne dane do udzielenia ulg będzie uzyskiwać od właściwych komisji i przedstawia zasady udzielania rządowej pomocy publicznej dla poszkodowanych rodzin rolniczych.

Podstawą do skorzystania z pomocy jest uchwała nr 87/2010 z 1 czerwca tego roku przyjęta przez rząd, która ustanowiła Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Umożliwia on udzielanie pomocy publicznej poza formułą de minimis. Program został zarejestrowany przez Komisję Europejską pod nr XA 109/2010 i obowiązuje od 15 czerwca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.