Stuprocentowe poręczenie kredytu przez budżet, brak konieczności dokumentowania wpisu na kolejny rok studiów czy możliwość zawieszenia spłaty. To wszystko zachęci banki do rozszerzenia oferty dla studentów.
W tym roku akademickim banki odmówiły udzielenia pożyczki ponad 2,5 tys. studentów z powodu braku zabezpieczenia kredytu. 1 października wejdą w życie przepisy, które mają ułatwić ubieganie się o pożyczkę. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87, poz. 560) przewiduje m.in., że budżet będzie w większym stopniu poręczał ich spłatę.
Jak sprawdziliśmy, banki spodziewając się większego zainteresowania kredytami przygotują dla studentów nową ofertę. Na razie nie zdradzają jednak szczegółów.