Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 109, poz. 716). Wprowadza uproszczoną procedurę zatrudniania zagranicznego personelu przygotowującego międzynarodowe imprezy sportowe, w tym Euro 2012. Tego ułatwienia domagała się od Polski UEFA.

Tomasz Zahorski ze spółki PL.2012 podkreśla, że przy organizacji Euro 2012 nieodzowna jest obecność zagranicznych ekspertów, którzy pracują zwykle przez kilkanaście tygodni przed imprezą oraz podczas jej trwania.

– Często są to osoby o wysoce specjalistycznych kwalifikacjach i z nietypowych krajów pochodzenia. Wymaganie od nich zezwolenia na pracę byłoby nieuzasadnionym obciążeniem – podkreśla Tomasz Zahorski.

Będzie ich można zatrudnić na podstawie oświadczenia dołączonego do wniosku o wizę pracowniczą.

Identyczne uprawnienie zyskali od dziś absolwenci studiów doktoranckich, odbywanych w innych instytucjach niż wyższe uczelnie – tzn. w instytutach naukowych PAN lub instytutach naukowo-badawczych. Zdaniem prof. Marka Chmielewskiego z Instytutu Chemii Fizycznej PAN z ułatwienia skorzystają np. cudzoziemcy ze Wschodu – stypendyści programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Instytut przyjmując ich na stypendium, zatrudnia ich najczęściej – ze względu na niższe koszty – nie na etacie naukowym, ale technicznym.

– W takiej sytuacji doktoranci dotychczas musieli mieć zezwolenie na pracę – podkreśla prof. Marek Chmielewski.

Nowe przepisy dotyczą cudzoziemców spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To kolejne z uproszczeń dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które rząd wprowadza od kilku lat. Do tej pory wprowadził m.in. uproszczoną procedurę zatrudniania cudzoziemców z pięciu krajów Europy Wschodniej. Jolanta Fedak zapowiedziała, że utrzyma ją także po końcu tego roku.