Urzędy pracy przeznaczają dodatkowe pieniądze głównie na staże. Dzięki nim młode osoby mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia.
Miesiąc temu minister pracy i polityki społecznej wypłaciła urzędom pracy dodatkowe pieniądze na aktywizację młodych bezrobotnych. 323 mln zł mogą one przeznaczać m.in. na staże i wypłatę dotacji na własny biznes dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat. Urzędy spodziewały się, że trafi do nich więcej pieniędzy. Ubiegały się o prawie 500 mln zł. W niektórych dodatkowe pieniądze już się kończą. Na przykład Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Siedlcach rozdysponował już wszystkie pieniądze otrzymane na staże, a pierwsi stażyści już rozpoczęli pracę. Urząd miał do zaoferowania 260 miejsc.
Jak podkreśla Violetta Jakimiuk, zastępca dyrektora PUP w Siedlcach, zostały już tylko pojedyncze oferty od pracodawców. Także w Tomaszowie Mazowieckim młodzi bezrobotni najbardziej są zainteresowani stażami.