NOWE PRAWO 

Rodziny, które ucierpiały z powodu powodzi i mają dzieci w wieku szkolnym, mogą ubiegać się w gminach o przyznanie specjalnego zasiłku na cele edukacyjne. Wynosi on 1 tys. zł. Zasady jego przyznawania reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku na cele edukacyjne (Dz.U. nr 95, poz. 612). Jednak rozporządzenie wśród osób uprawnionych do zasiłku wymieniało te, które zostały dotknięte majową powodzią. Samorządy miały więc wątpliwości, czy pomoc będzie można przyznać też osobom poszkodowanym w czerwcu. Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdziło, że zasiłek mogą otrzymać wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy powódź miała miejsce w maju, czy w czerwcu.

Rząd zdecydował się jednak znowelizować rozporządzenie i doprecyzować, że pomocą będą objęci uczniowie z rodzin, którym z powodu powodzi w maju i czerwcu tego roku przyznany został zasiłek w wysokości do 6 tys. zł.

– To ważna zmiana, bo niektóre gminy, jak nasza, zostały w większym stopniu poszkodowane tą drugą falą powodziową i teraz przepisy będą wyraźnie wskazywać, że też możemy wypłacić taki zasiłek – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy.

O 1 tys. zł zasiłku mogą się ubiegać rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie prawni dzieci, które w zakończonym właśnie roku szkolnym uczęszczały do przedszkola lub szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Na wypłatę zasiłków edukacyjnych rząd ma przeznaczyć 16 mln zł.