■  Bezrobocie nieco mniejsze. GUS poinformował, że stopa bezrobocia wynosiła w listopadzie 2007 r. 11,2 proc. i była niższa niż w październiku (11,3 proc). Urzędy pracy zarejestrowały 1719,4 tys. bezrobotnych, tj. o 1,5 tys. mniej niż w październiku (0,1 proc.). W ujęciu rocznym liczba ta zmniejszyła się o 567,8 tys. osób. W listopadzie 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,6 tys. ofert pracy (przed miesiącem 112,4 tys., przed rokiem 79,4 tys.). 162 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 12,3 tys. pracowników.

Więcej www.stat.gov.pl

■  Zmiany w budŻecie NFZ. Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakłada on, że w tym roku nadwyżka NFZ wyniesie 1,6 mld zł. Może być ona ponownie rozdysponowana po zakończeniu bilansu rocznego, po I kwartale roku następnego, a więc w kwietniu 2008 r.

■  W sejmie o zawodach medycznych. Sejmowa Komisja Zdrowia powołała dwie podkomisje do prac nad rządowymi projektami nowelizacji ustaw o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz o izbach aptekarskich. Są to projekty dostosowujące obowiązujące przepisy do wymogów unijnych. Pierwsza z wymienionych ustaw wprowadza pewne zmiany związane z prowadzeniem praktyki lekarskiej. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł powiedział, że samorząd lekarski jest zadowolony m.in. z propozycji, aby Państwowy Egzamin Lekarski mógł się odbywać jeszcze w czasie stażu, a nie dopiero po jego zakończeniu.

Więcej www.nil.pl

■  Spotkanie premiera z partnerami spoŁecznymi. Odbyło się pierwsze spotkanie premiera Donalda Tuska z partnerami społecznymi zasiadającymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno Gospodarczych. Mimo, że nie było to jeszcze oficjalne posiedzenie prezydium TK, to można już mówić o swego rodzaju przełomie w dialogu społecznym. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w ostatnich dwóch latach pogłębiał się kryzys z partnerami dialogu społecznego. W ocenie KPP, jego punktem kulminacyjnym było podpisanie w sierpniu 2007 roku porozumienia rządu z Solidarnością w sprawie płacy minimalnej, wcześniejszych emerytur oraz podwyżek w państwowej sferze budżetowej.

Więcej www.kpp.org.pl