Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt ustawy o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych. Nowe uprawnienia uzyskają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które od 60 do 90 dni brały udział w misjach. Wśród nowych przywilejów, dla wszystkich tych osób, jest prawo do zwiększenia o pięć dni urlopu wypoczynkowego. Z takiego zwiększenia skorzystają jednak tylko osoby, które nie mają prawa do urlopu przekraczającego 26 dni.

– Żołnierze służący w Afganistanie czy Iraku po powrocie do Polski potrzebują takiego dodatkowego urlopu ze względu na traumę, jaką przeżyli w czasie pobytu w tych krajach – mówi płk Anatol Tichoniuk, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.

Z dłuższego urlopu będą mogły korzystać osoby, które zostały skierowane, wyznaczone, delegowane lub zatrudnione przez MON. Tak samo będą traktowane osoby wysłane na misję przez szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiadu Wojskowego lub organizację międzynarodową.

– W praktyce oznacza to, że weteranem misji może być nie tylko żołnierz zawodowy, ale także lekarz czy tłumacz, których obecność jest niezbędna na konkretnej misji – mówi płk Sławomir Filipczak, dyrektor departamentu spraw socjalnych MON.

Prawo do zwiększonego urlopu będzie przysługiwać po zakończeniu misji.

– Weteran misji, poszukując pracy, powinien powiadomić swojego przyszłego pracodawcę o tym, że ma prawo do dodatkowego urlopu, by móc z niego skorzystać – dodaje płk Anatol Tichoniuk.

Więcej przywilejów będzie przysługiwać tym osobom biorącym udział w misji, które były w jej czasie poszkodowane lub w wyniku jej pełnienia pogorszył się ich stan zdrowia. Będzie im m.in. przysługiwać specjalny dodatek do emerytury lub renty (wyniesie średnio 280 zł). Obecnie projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych. Ustawa może wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

77 tys. osób uczestniczyło w polskich misjach pokojowych i stabilizacyjnych w latach 1953 – 2008

729 zł brutto będzie wynosił średnio koszt 5 dodatkowych dni urlopu dla jednej osoby