Decydując się na udział w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, należy liczyć się z tym, że wszelkie jego błędy będą obciążały samą stronę. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł od apelacji należy wnieść opłatę podstawową w kwocie 30 zł. Adwokat lub radca prawny wnoszący apelację podlegającą opłacie stałej (lub stosunkowej) jest zobowiązany uiścić ją najpóźniej w dniu wniesienia apelacji bez konieczności wezwania go przez sąd do jej wpłacenia. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, sąd postanowieniem apelację odrzuci. Mocodawca pełnomocnika nie ma w zasadzie żadnych możliwości naprawienia błędu popełnionego przez pełnomocnika i nie może samodzielnie uiścić opłaty od apelacji po jej wniesieniu. Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli strona jest reprezentowana przez adwokata, ale sama podpisze apelację, sąd będzie musiał wezwać pełnomocnika do uiszczenia opłaty i dopiero niewykonanie tego zarządzenia będzie skutkowało odrzuceniem apelacji.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 1301 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

■  Art. 35 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).