Jedna trzecia kobiet żołnierzy mówi, że spotkała się w wojsku z mobbingiem, a prawie 20 proc. z molestowaniem seksualnym - informuje "Gazeta Wyborcza".

Jej dziennikarze dotarli do wyników badań, które na polecenie szefa MON Bogdana Klicha przeprowadziło Wojskowe Biuro Badań Społecznych. Ankieterzy w różnych jednostkach przeprowadzili anonimowe ankiety "Służba zawodowa kobiet". Pytano też o patologie.

Wszystkich kobiet w polskiej armii jest ok. 1 tys. Z badań wynika, że 12 proc. żołnierek doświadczyło mobbingu, a 21,5 proc. było świadkami takich zachowań przełożonych. 6 proc. ankietowanych przyznało, że doświadczyły molestowania seksualnego, a kolejnych 12,6 proc. spotkało się z molestowaniem w wojsku, ale nie dotknęło ich ono osobiście.