W czerwcu i w najbliższych miesiącach niektórzy absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów czy uczelni wyższych zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni. Według Głównego Urzędu Statystycznego prawie co czwarta młoda osoba, w wieku do 25 lat, ma problem ze znalezieniem pracy.

Zdecydowana większość z nich nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych. Powód – mają zbyt krótki staż pracy. Mieliby prawo do zasiłku, gdyby pracowali co najmniej rok w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy. W tym czasie musieliby mieć pensję odpowiadającą co najmniej miesięcznej płacy minimalnej (obecnie wynosi ona 1317 zł). Ponadto pracodawca musiałby od niej odprowadzać składkę na Fundusz Pracy.

Absolwenci po uzyskaniu statusu bezrobotnego (mimo że nie dostaną zasiłku) mogą podnosić swoje kwalifikacje za pieniądze z Funduszu Pracy (FP). Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy opłacają im szkolenia i staże w firmach. Młodzi bezrobotni najchętniej odbywają je w instytucjach i firmach, w których ich formalne wykształcenie może być wykorzystane.

– Absolwenci prawa nie mają żadnych problemów ze stażem, od razu kierujemy ich na praktykę do kancelarii zainteresowanych nawiązaniem współpracy – zapewnia Dagmara Żuławska, kierownik działu rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Poznaniu.

Inni praktykują w firmach, urzędach skarbowych, ZUS lub instytucjach, gdzie są potrzebni prawnicy. Stażysta nic nie kosztuje kancelarię, tak jak i każdego innego przedsiębiorcę czy instytucję przyjmującą go do siebie na praktykę. Co miesiąc otrzymuje on z PUP (maksymalnie przez rok) stypendium w wysokości 890,60 zł miesięcznie. Praktykant po zakończeniu stażu może zostać zatrudniony przez podmiot, u którego był na stażu.

Drugą, oprócz staży, popularną formą aktywizacji młodych bezrobotnych są szkolenia. Dyrektorzy urzędów pracy coraz częściej oferują im nawet te droższe (tzw. indywidualne), bo po ich ukończeniu z reguły uczestnicy znajdują pracę. Wynika to z tego, że muszą dostarczyć do urzędu oświadczenie od przedsiębiorcy, że zatrudni ich po zakończeniu szkolenia.

12 proc. wynosi krajowa stopa bezrobocia według danych resortu pracy

24,6 proc. wynosi stopa bezrobocia wśród młodych osób w wieku 15 – 24