W poszczególnych klasach szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy i powiaty będą określać minimalną i maksymalną liczbę uczniów w oddziałach. Takie zmiany wprowadzi projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Trafił on już do konsultacji. Jego wejście w życie, z pewnymi wyjątkami, planowane jest od przyszłego roku szkolnego.

O określenie maksymalnej liczby uczniów w przepełnionych klasach postulował m.in. rzecznik praw dziecka. MEN nie zdecydował się na odgórne ustalenie tej liczby, a jedynie wprowadza taki obowiązek do arkusza organizacyjnego szkoły.

Resort edukacji chce też zmienić termin zatwierdzania przez samorządy arkuszy organizacyjnych szkoły z 30 do 15 maja każdego roku. Arkusze są przygotowywane przez dyrektorów szkół i przekazywane samorządom do zatwierdzenia. Określa się w nich m.in. liczbę nauczycieli oraz harmonogram pracy na przyszły rok szkolny.