Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawcę określone obowiązki w stosunku do pracownika, który zamierza skorzystać z emerytury lub renty. Dotyczą one również innych płatników składek, z wyjątkiem zleceniodawców, osób fizycznych zatrudniających pracowników, niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz płatników składek, którzy opłacają składkę za siebie i za osoby współpracujące. Obowiązki te (wymienione w art. 125 i art. 125a ustawy o emeryturach i rentach z FUS) polegają głównie na udzieleniu pomocy w gromadzeniu dokumentacji potrzebnej do przyznania świadczenia, wystawianiu odpowiednich zaświadczeń oraz wypełnieniu wniosku. Niekiedy również pracodawca musi przesłać do ZUS zgromadzoną dokumentację emerytalną lub rentową.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pomocy w zgromadzeniu dokumentów

Przygotowania wniosku

Daty sporządzenia wniosku a przyznania świadczenia

Pracodawców zwolnionych z obowiązków

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracodawca musi pomóc pracownikowi występującemu o emeryturę lub rentę.