Tylko 39 wniosków z 197, które złożyły uczelnie w konkursie ogłoszonym przez resort nauki, ma zagwarantowane dofinansowanie z UE. Maturzyści, zanim zdecydują się na wybór kierunku studiów, powinni wiedzieć, że:

● Stypendia motywacyjne do 1 tys. zł przysługują najlepszym studentom kierunków zamawianych. Z założenia powinna je otrzymać połowa osób przyjętych na pierwszy rok studiów. Żeby tak się stało, uczelnia musi przyjąć na pierwszy rok w roku akademickim 2010/2011 o ponad 10 proc. więcej studentów niż w poprzednim roku. Jeśli w ogóle nie zwiększy tej liczby, nie otrzyma dofinansowania. Jeśli zwiększy ją o 10 proc. lub mniej, wypłaci stypendia tylko takiemu procentowi najlepszych studentów, o który zwiększyła nabór.

● Osoba przyjęta na pierwszy rok studiów kierunku zamawianego nie musi składać podania o przyznanie stypendium. Przydzieli je uczelniana komisja na podstawie wyników matur. Pod uwagę brane są przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji na dany kierunek studiów. Zasady przyznawania stypendium zmieniają się po pierwszym roku nauki – stypendyści zostaną wyłonieni na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

● Student otrzymujący pomoc może się ubiegać o stypendia naukowe oraz socjalne.

● Pomoc jest wypłacana najkrócej przez 3 lata, najdłużej przez 5 lat.

● Stypendium powinno być wypłacane w danym miesiącu nauki, np. w październiku za październik.

bl