•  1,6 mld zŁ nadwyŻki w NFZ. Takie szacunkowe dane przedstawiła wczoraj wiceprezes NFZ Dorota Puka podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia. Kilka dni temu minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała, że Fundusz nie wykorzysta w tym roku 990 mln zł. Chciała, żeby pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na wyższą wycenę świadczeń i na pokrycie kosztów zmiany organizacji pracy po wejściu w życie przepisów o ograniczonym czasie pracy lekarzy. Nadwyżka NFZ może być jednak ponownie rozdysponowana po zakończeniu bilansu, czyli w kwietniu 2008 r.
    Więcej www.nfz.gov.pl
  •  Senatorowie popierajĄ nowelizację Karty Nauczyciela. Nowelizacja zakłada zwiększenie kwoty bazowej służącej do obliczenia średniego wynagrodzenia pedagogów. Spowoduje to podwyżkę płac w przyszłym roku. Wczoraj podczas debaty senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek do nowelizacji; wcześniej także senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, nie zaproponowały żadnych zmian. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, kwota bazowa wyniesie w przyszłym roku 2074,15 zł, czyli będzie wyższa o 10 proc. w stosunku do obowiązującej w tym roku.
    Więcej www.sejm.gov.pl
  •  Nie ma zgody na zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyŻsze. Sejmowa Komisja Finansów nie zgodziła się na proponowane przez PiS zwiększenie o 250 mln zł wydatków na szkolnictwo wyższe. Komisja opiniuje zgłoszone przez posłów poprawki do projektu budżetu na 2008 rok. PiS proponował zwiększenie o wspomnianą kwotę prognozowanych wpływów, jakie ma przynieść budżetowi podatek VAT.
  •  Potrzebny specjalny system ochrony zdrowia dzieci. Rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska zwróciła się do ministra zdrowia Ewy Kopacz w sprawie specjalnego systemu ochrony zdrowia dzieci, zapewniającego lepszy dostęp do świadczeń, wyższy standard oraz promocję zdrowego stylu życia. Podkreśla, że takie rozwiązanie ma swoje umocowanie prawne w konstytucji, która zapewnia dzieciom prawo do wyższego poziomu opieki zdrowotnej niż ten, który przysługuje ogółowi obywateli. Obowiązek zapewnienia dzieciom jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej nakłada na Polskę również Konwencja o Prawach Dziecka.
    Więcej www.brpd.gov.pl