Profesjonalne e-dziennik

Rozporządzenie MEN nakłada konkretne obowiązki na szkoły, których dyrektorzy chcieliby wycofać w swoich placówkach dzienniki tradycyjne na rzecz e-dzienników. Stawia również formalne wymagania samym rozwiązaniom informatycznym, eliminując z góry takie e-dzienniki, które nie spełniają wymogów rozporządzenia.
Przepisy nakładają m.in. na administratora danych osobowych – w tym wypadku dyrektora szkoły – obowiązek stworzenia dokumentu zwanego – polityką bezpieczeństwa, zawierającego w szczególności wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, wykaz zbiorów danych osobowych oraz opis środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności i integralności procesów przetwarzania danych.
Profesjonalne dzienniki elektroniczne zapewniają więc dziś dalece wyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, aniżeli tradycyjne ich odpowiedniki. Są zabezpieczone przed atakami z zewnątrz i wykradaniem danych w sposób porównywalny do systemów bankowych. Dla przykładu w jednej warszawskiej szkole bardzo uzdolniony informatycznie uczeń starał się uniemożliwić nauczycielom oraz rodzicom korzystanie z dziennika elektronicznego oraz próbował zmienić własne oceny. Kilkugodzinne śledztwo doprowadziło do zidentyfikowania sprawcy oraz wyciągnięcia wobec niego konsekwencji.