Rada Ministrów przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia z 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. nr 140, poz. 1479 z późn. zm.). Zgodnie z nim, od 1 stycznia 2008 r. żołnierze zawodowi w czasie pełnienia zawodowej służby za granicą Polski nadal będą pozostawać na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym lub w rezerwie kadrowej.

Żołnierze wyznaczeni do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa mają prawo do zwrotu niektórych wydatków. Mogą wystąpić o refinansowanie opłat za naukę dzieci w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej. Zasada ta nie ma zastosowania do studiów wyższych.

Równocześnie żołnierz zawodowy przebywający poza granicami Polski może wystąpić o refundację udokumentowanych kosztów leczenia jego lub rodziny w szpitalu przekraczających równowartość 1 tys. euro.

Dodatkowo może wystąpić o zwrot wydatków na badania ponad 200 euro. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy ze względu na stan zdrowia żołnierza lub członka jego rodziny konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarska w szpitalu.

Szef Sztabu Generalnego może także przyznać żołnierzowi ryczałt na używanie do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego w jego posiadaniu. Jednocześnie attaché obrony oraz szefowi przedstawicielstwa wojskowego będzie przysługiwać prawo do dodatkowej powierzchni na cele reprezentacyjne o łącznej powierzchni do 50 mkw.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl