Od kwietnia firmy złożyły do ZUS zaledwie 6 wniosków przez internet o udzielenie układu ratalnego, odroczenia terminu płatności lub umorzenie składek. A od maja 2008 roku, czyli przez dwa lata – 31 tys. wniosków o niezaleganiu.

– System elektroniczny to świeże rozwiązanie. Z upływem czasu wniosków będzie więcej – mówi Przemysław Przybylski z ZUS.

Płatnicy mogą składać wnioski o ulgi od 1 kwietnia. Także od tej daty drogą elektroniczną otrzymają na swój wniosek wykaz dokumentów, jakie muszą złożyć w ZUS. Oczywiście nadal mogą, ubiegając się o ulgę, składać wnioski papierowe w swoim oddziale albo przesyłać je do niego pocztą.

Od tamtej pory ZUS wprowadził też inne zmiany dotyczące udzielania ulg w opłacaniu składek.

We wszystkich oddziałach ZUS obowiązują identyczne reguły rozpatrywania wniosków od firm. Muszą one złożyć w ZUS te same dokumenty finansowe, ubiegając się o ulgę. Wcześniej były one różne w zależności od oddziału.

– Ujednolicenie procedury przyznawania ulg jest dobre, dzięki temu są one przejrzyste – mówi Małgorzata Rusewicz z PKPP Lewiatan.

Nowością w tej procedurze jest także to, że dla oceny możliwości przyznania firmie ulgi jest stosowany elektroniczny kalkulator finansowy. Urzędnik wszystkie dane finansowe o firmie (m.in. pochodzące ze sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych czy wyciągów z księgi przychodów i rozchodów) wprowadzi do tego kalkulatora. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca jest oceniany obiektywnie według tych samych kryteriów. Ma to zminimalizować uznaniowość urzędnika ZUS rozpatrującego sprawę o przyznanie ulgi przedsiębiorcy.

ZUS od maja umożliwił też przedsiębiorcom uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek od ręki bezpośrednio na salach obsługi klientów w oddziałach. Mogą oni w ciągu 15 minut od złożenia wniosku otrzymać takie zaświadczenie. Osoba, która składa wniosek o wydanie zaświadczenia w imieniu płatnika, musi okazać upoważnienie do jego odbioru. Jeśli nie ma, to nie otrzyma zaświadczenia.

Firma może złożyć wniosek o zaświadczenia przez internet, korzystając z Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://eup.zus.pl). ZUS odeśle je pocztą, chyba, że płatnik będzie chciał je odebrać osobiście.