Firmy zatrudniające pracowników wykonujących prace uprawniające do emerytur pomostowych mają obowiązek wpłacania za nich składek do specjalnie stworzonego Funduszu Emerytur Pomostowych. Pracodawcy mają jednak wątpliwości, co jest podstawą do ustalania wysokości składek.

Składki do FEP

– Mam w firmie pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów. Żeby nie mieć problemów z ZUS, płacę składki od wszystkich umów o pracę – mówi Anna Celmer ze Śląska.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że w przypadku gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody osiągane z tytułu wykonywania pracy uprawniającej do emerytury pomostowej.

Dla firm jest to dobra wiadomość, bowiem podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Druk do ZUS

Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest zasada, że wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach stanowi podstawę wymiaru zarówno składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jak i składek na FEP. Tak więc od wynagrodzenia przysługującego z tytułu zatrudnienia na takim stanowisku składka na FEP jest odprowadzana w tych samych przypadkach jak składka emerytalna i rentowa. Resort przypomina także, że żaden okres, za który jest prawidłowo opłacana składka na FEP, nie powinien być wyłączany z okresów pracy wykazywanych w druku ZUS. Okres, za który nie jest należna składka na FEP, nie powinien być wykazany jako okres takiej pracy w druku ZUS ZSWA.