Umożliwienie położnej wystawiania zaświadczenia potrzebnego do becikowego ma przyczynić się do tego, aby przyszłe matki częściej korzystały z jej opieki w trakcie ciąży.
Od 31 marca nie tylko lekarz, ale też położna może wystawić zaświadczenie potrzebne rodzicowi, aby otrzymał becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (oba świadczenia 1 tys. zł).
W związku z tą zmianą Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie form opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Doprecyzuje ono uprawnienie położnej w tym zakresie. Zgodnie z zapewnieniami resortu zdrowia, do końca 2011 r. do kiedy będzie funkcjonował okres przejściowy łagodzący wymagania, które musi spełnić rodzic ubiegający się o becikowe, nie będzie on określał specjalnego wzoru zaświadczenia. Gminy honorują każde zaświadczenie wystawione przez upoważnioną osobę.
– Skoro położna jest uprawniona i przygotowana do sprawowania opieki nad kobietą w ciąży, to powinna mieć prawo do wystawiania zaświadczenia – uważa Grażyna Iwanowicz-Palus, prezes Polskiego Towarzystwa Położnych.
Dodaje, że wiele kobiet nie ma jednak świadomości, że w przypadku prawidłowo przebiegającej ciąży to położna może sprawować opiekę nad nią i woli wybrać lekarza.
Zdaniem Urszuli Kubickiej-Kraszyńskiej z Fundacji „Rodzić po Ludzku”, wprowadzenie tej zmiany może spowodować, że kobiety będą miały mniejsze problemy z zaświadczeniem potwierdzającym objęcie opieką od 10. tygodnia ciąży do porodu, które będzie ponownie wymagane od 2012 roku.
– Jednak dalej wiele będzie zależało do tego, w jak dużym stopniu NFZ będzie kontraktował z położną prowadzenie ciąży – dodaje Urszula Kubicka-Kraszyńska.
Obecnie, aby otrzymać becikowe gmina wymaga zaświadczenia potwierdzającego jedno badanie w trakcie ciąży.
OPINIA
Dagmara Korbasińska
dyrektor departamentu matki i dziecka Ministerstwa Zdrowia
Wprowadzając zmiany do rozporządzenia, chcemy zwrócić uwagę na to, że nie tylko lekarz ginekolog może sprawować opiekę medyczną nad ciężarną. Może to też robić położna, która jest odpowiednio przygotowana, aby ocenić stan ciąży, czy przebiega ona prawidłowo, a w sytuacji problemów skierować matkę do lekarza. Obecnie pracujemy też nad przygotowaniem kampanii informacyjnej, której celem będzie zwiększenie świadomości kobiet dotyczącej konieczności wykonywania badań i dbania o swoje zdrowie w trakcie ciąży.