Gmina może wystąpić o odebranie prawa jazdy niesolidnemu rodzicowi przebywającemu w więzieniu, dopiero gdy skończy karę.
Część dłużników, którzy nie płacą alimentów, odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwo tzw. uporczywej niealimentacji lub przy okazji innej kary. Utrudnia to działania gmin, które mają problemy, jak prowadzić postępowanie w stosunku do takiego dłużnika i egzekwować należności.
– Ustawa nie przewiduje żadnej procedury jak postępować w przypadku dłużników przebywających w więzieniu – mówi Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.