Prawidłowe ustalenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na początku roku składkowego jest bardzo istotne. Płatnik będzie ją bowiem stosował przy obliczaniu i opłacaniu składek za okres do 31 marca 2011 r. Stopa procentowa składki obowiązuje w takiej samej wysokości przez cały rok składkowy, niezależnie od stanu zatrudnienia, i używana jest do wyliczania należnych składek za wszystkich zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, bez względu na tytuł tego ubezpieczenia, m.in. za pracowników i zleceniobiorców.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Różnicowania stopy procentowej

Ustalenia liczby ubezpieczonych

Wyłączenia przy obliczeniach

Zgłoszenia płatnika w ZUS w ciągu roku

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Rok w ubezpieczeniu wypadkowym rozpoczyna się 1 kwietnia.