W tym roku komendant główny policji planuje przyjęcie do służby około 4 tys. osób. Pierwsze przyjęcia planowane są już na 26 kwietnia. Najwięcej, bo 139 osób, zostanie przyjętych do Komendy Stołecznej Policji, a najmniej, bo tylko 13 osób w Łodzi. W sumie w kwietniu o przyjęcie może ubiegać się 656 osób, w tym 139 osób, które już odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji.

– Nowo przyjęty policjant w czasie szkolenia zawodowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1,4 tys. zł netto. Natomiast po jego ukończeniu pensja wynosi około 1,9 tys. zł netto i rośnie wraz ze stażem służby – mówi podinsp. Grażyna Puchalska z Komendy Głównej Policji (KGP).

O przyjęcie do służby mogą się ubiegać osoby posiadające obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię oraz korzystające z pełni praw publicznych.

– Do policji przyjmujemy osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Tegoroczni absolwenci będą więc mogli ubiegać się o przyjęcie, dopiero gdy będą posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej lub maturę – wyjaśnia podinsp. Grażyna Puchalska.

Przyszły policjant musi też zdać wiele testów oceniających jego kondycję fizyczną. Osoba zainteresowana służbą w tzw. formacjach uzbrojonych, gdzie panuje szczególna dyscyplina, musi też przejść test psychologiczny oceniający jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Musi być także zbadana przez komisję lekarską MSWiA.

Według danych KGP każdego roku do postępowania kwalifikacyjnego przystępuję około 35 tys. osób. Z tej grupy średnio od 4 do 6 tys. osób, po uzyskaniu pozytywnych wyników z wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, trafia do służby w policji. Średnio więc o jedno miejsce ubiega się siedmiu kandydatów.

98 tys. funkcjonariuszy służy w policji, z tego 13 tys. to oficerowie