Plan B to jeden ze sztandarowych pomysłów rządu. Samorządy, które zdecydują się przekształcić szpitale w spółki, dostaną pieniądze na oddłużenie placówek. Do tej pory tylko 11 samorzadów podpisało umowy. Stąd zmiany.

Jak dowiedział się „DGP”, resort zdrowia zaproponuje trzy modyfikacje planu B:

● O dwa lata, do końca 2013 r., zostanie wydłużony czas na przekształcenie szpitala w spółkę.

● Samorządy będą mogły z rządowych pieniędzy spłacić nie tylko długi, ale także kredyty zaciągnięte w latach 1999 – 2008, o ile były one przeznaczone na remonty czy zakup sprzętu dla szpitala.

● Do planu będą mogły przystąpić także te samorządy, które już skorzystały z rządowej dotacji, a miały zaciągnięte kredyty, których rządowa pomoc nie mogła pokryć.

– Plan B wymaga zmian i te propozycje mogą spowodować, że zainteresowanie nim będzie większe – ocenia Marek Wójcik, ekspert Związku Powiatów Polskich.

Inni przedstawicie powiatów podkreślają, że to jednak wciąż za mało, żeby zachęcić tych najbardziej niezdecydowanych do przekształcania szpitali w spółki. Ich zdaniem rządowa dotacja powinna również spłacać inne wydatki, które ponieśli na remonty szpitali, a nie tylko zaciągnięte na ten cel kredyty.