Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło konkurs, w którym szkoły zawodowe, pracodawcy, samorządy oraz instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się o unijne środki na pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach. MEN ma do wydania w konkursie 72 mln zł.

Projekty powinny zawierać propozycje szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, dzięki którym poznają oni nowoczesne technologie oraz oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych.

Obowiązkowym elementem każdego projektu musi być program praktyk przygotowanych w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi. Staż lub praktyka w firmie musi trwać co najmniej dwa tygodnie.

Wnioski trzeba składać w Departamencie Funduszy Strukturalnych w MEN. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły aż do wyczerpania pieniędzy na ten cel.

Andrzej Skrzypczyk, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, mówi, że jego szkoła chce skorzystać z funduszy unijnych i doszkalać nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do zawodów m.in. informatyka i elektronika. Głównym problemem szkoły jest to, że nie jest wyposażona w najnowsze technologie.

– Wyszkolimy nauczycieli, ale oni i tak będą musieli uczyć zawodu na przestarzałym sprzęcie – mówi Andrzej Skrzypczyk.