Z kolei Teresa Wargocka z PiS tłumaczyła, że niezgodny z konstytucją jest przepis dotyczący tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych, składających się z przedstawicieli różnych służb społecznych.

– Jego członkom nadane zostały zbyt duże uprawnienia. Będą oni mogli gromadzić dane wrażliwe osób, bez ich zgody – mówiła Teresa Wargocka.

PiS nie zgadza się również na to, żeby członkowie tego zespołu mogli zakładać Niebieską Kartę rodzinie, gdzie dochodzi do aktów przemocy, bez jej zgody.

Zdaniem Izabeli Jarugi-Nowackiej z Lewicy, mimo zastrzeżeń projekt powinien być szybko uchwalony, bo wprowadza bardzo ważne dla ofiar przemocy zmiany zakładające szybszą ich separację od sprawcy przemocy oraz zakaz stosowania kar cielesnych.