Rodzic, któremu po 1 listopada ubiegłego roku gmina odmówiła przyznania becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (oba świadczenia po 1 tys. zł), może ponownie złożyć wniosek w tej sprawie. Ma na to czas do końca września. Gmina rozpatrzy nowy wniosek na podstawie zmienionych przepisów, które wprowadziła ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 50, poz. 301). Zgodnie ze zmianami rodzic musi przedstawić w gminie zaświadczenie lekarskie potwierdzające tylko jedno badanie w trakcie ciąży.

– Będziemy zawiadamiać wszystkie osoby, którym wydaliśmy decyzję odmowną, że mogą ponownie ubiegać się o becikowe. Wtedy im domówiliśmy, bo nie miały one zaświadczenia albo było ono nieprawidłowo wypełnione – mówi Anna Koska, naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Opolu.

Jak informuje Piotr Olechno, rzecznik ministra zdrowia, w okresie przejściowym nie będzie obowiązywał specjalny wzór zaświadczenia lekarskiego. Wystarczy zwykłe zaświadczenie wydane na zasadach ogólnie przyjętych. Dodatkowo będzie mogła je wystawić też położna. Ponadto, jak wyjaśnia resort pracy, o becikowe mogą ponownie ubiegać się też ci rodzice, którzy po 1 listopada otrzymali decyzję odmowną, a upłynął ustawowy termin, w którym mogli ubiegać się o to świadczenie. Zgodnie z przepisami mają na to czas przez 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Warunkiem jest to, że w ogóle taki wniosek poprzednio złożyli lub dziecko urodziło się po 31 października 2008 r.

Złagodzone przepisy będą obowiązywać do końca 2011 roku. Potem ponownie gminy będą wymagać zaświadczenia potwierdzającego, że ciężarna kobieta była objęta opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz wykonywała przynajmniej jedno badanie w każdym trymestrze ciąży.