W ZUS obowiązują już nowe standardy obsługi wniosków o raty, odroczenia i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Każdy przedsiębiorca, który boryka się z kłopotami finansowymi, będzie mógł przesłać do ZUS wniosek o te ulgi w formie elektronicznej. Otrzyma też szybciej niż dotąd decyzję w tej sprawie – ZUS wyda ją w ciągu dwóch miesięcy. Także drogą elektroniczną otrzymają, na swój wniosek, wykaz dokumentów, jakie muszą złożyć do ZUS. Zainteresowani będą oczywiście nadal mogli też składać papierowe wnioski.

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o ulgę będzie oceniany według identycznych kryteriów – dotychczas praktyka w oddziałach była różna. Stanie się tak dzięki specjalnemu kalkulatorowi, do którego urzędnik wprowadzi wszystkie dane finansowe o firmie wynikające m.in. ze sprawozdania finansowego, z zeznań podatkowych czy księgi przychodów i rozchodów.

– To dobre rozwiązanie, bo decyzja o uldze w mniejszym stopniu będzie zależała od uznaniowości urzędnika – mówi Radosław Berowski, przedsiębiorca budowlany z Konina.

Pod koniec kwietnia wejdą kolejne ułatwienia dla firm w kontaktach z ZUS. Wszystkie oddziały zakładu będą mogły wystawiać zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami od ręki, bezpośrednio na sali obsługi klientów. Obecnie z takiej możliwości mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy rozliczający się w II Oddziale ZUS w Warszawie i w Opolu.

Od ubiegłego miesiąca obowiązują też inne ułatwienia. Osoby opłacające składki wyłącznie za siebie i przekazujące do ZUS dokumenty w formie papierowej nie muszą same ich wypełniać. Robią to za nich pracownicy Zakładu.

– Dokumentację ZUS DRA wypełnia pracownik na sali obsługi klienta, oczywiście wcześniej potwierdzając dane płatnika składek. Potrzebny jest tu przede wszystkim numer NIP – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.