Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) planuje, aby od kwietnia zmieniły się zasady wypłacania przedsiębiorcom, którzy za środki z UE zakładają nowe firmy, tzw. wsparcia pomostowego. Przysługuje ono w pierwszym okresie funkcjonowania firmy w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej (tj. 1317 zł). Dotychczas, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, było ono przyznawane nowym przedsiębiorcom od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Do tej pory wojewódzkie urzędy pracy (WUP) i urzędy marszałkowskie oraz tzw. operatorzy, czyli pośrednicy wypłacający unijne pieniądze, stosowali dwie odrębne interpretacje dotyczące terminu wypłaty dotacji oraz wsparcia pomostowego.

W przypadku wypłaty dotacji na własny biznes jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej rozumiano termin wpisania do ewidencji działalności gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

Natomiast w przypadku wsparcia pomostowego za dzień faktycznego prowadzenia działalności uznawano zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce, jeśli zwlekał on ze zgłoszeniem się do ubezpieczeń społecznych, to nie otrzymywał w tym czasie wsparcia pomostowego. MRR proponuje, aby doprecyzować, że wsparcie pomostowe jest wypłacane uczestnikom projektów od dnia zawarcia z nimi umowy o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a nie od dnia zarejestrowania firmy.

– Zmiana jest korzystna dla uczestników projektu. Po wpisaniu nowej firmy do ewidencji działalności gospodarczej wsparcie pomostowe wypłacimy w dniu, kiedy zostanie podpisana umowa z uczestnikiem projektu – tłumaczy Magdalena Stempska z Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt.

Dodaje, że może się okazać, że będzie to w tym samym dniu co umieszczenie firmy w rejestrze. Dotychczas operator musiał czekać, aż uczestnik projektu zacznie płacić składki do ZUS.

W 2010 roku konkursy, w których zostaną wybrani pośrednicy wypłacający dotacje przyszłym przedsiębiorcom, odbędą się w 15 województwach. Jedynym regionem, w którym nie będzie konkursu, jest województwo opolskie. Tutejszy WUP realizuje projekt systemowy.

590 mln zł przeznaczą województwa w 2010 roku na wypłatę przyszłym przedsiębiorcom unijnych dotacji na własny biznes