Jak powiedział PAP dyrektor tego szpitala Janusz Kołakowski, chodzi o należności za ostatnie dwa miesiące 2007 i trzy miesiące 2008 roku. Od tego orzeczenia strony mogą się jeszcze odwołać.

Problem z wypłatą należnych szpitalowi pieniędzy wynikł z różnicy między stawkami za pacjenta nieubezpieczonego i ubezpieczonego. Za pacjenta nieubezpieczonego stawka w tamtym okresie wynosiła 100 zł i była o 30 zł niższa, niż za pacjenta ubezpieczonego. Zatem wyegzekwowane od ministerstwa pieniądze to różnica w stawkach za leczenie tych pacjentów.

Dyrektor zapowiedział, że wkrótce złoży czwarty już i ostatni pozew dotyczący wyegzekwowania od ministerstwa należności za leczenie nieubezpieczonych pacjentów. Chodzi o okres dziewięciu miesięcy 2008 roku. Od 2009 roku koszty leczenia pacjentów psychiatrycznych przejęły oddziały NFZ.

Ponadto w kwietniu w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ma się odbyć rozprawa odwoławcza w podobnej sprawie. Chodzi o 307 tys. zł oraz odsetki dla szpitala w Żurawicy za leczenie pacjentów nieubezpieczonych przez 10 miesięcy 2007 oraz odsetki od tej kwoty. Sąd I instancji w październiku ub. roku nakazał ministerstwu zwrot tych pieniędzy, jednak resort odwołał się od tego orzeczenia.