Pracownik zachorował 8 września, zatem podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy powinno stanowić wynagrodzenie przysługujące za sierpień, mimo że zostało wypłacone już po dniu powstania tej niezdolności.

DOROTA TWARDO

specjalista ds. kadr i płac Audyt Doradztwo Finanse Lidmar

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 36 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby lub macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).