Mimo że pracownik przebywał w szpitalu, jego wynagrodzenie za czas choroby będzie wynosić 80 proc. wynagrodzenia. Do 70 proc. obniża się jedynie zasiłek chorobowy, przysługujący za czas pobytu pracownika w szpitalu, nie obniża się natomiast wynagrodzenia chorobowego.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 11 ust. 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).

■  Art. 92 par. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).