Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 34, poz. 184). Opiniowaniu będą podlegać wszyscy żołnierze służby stałej i kontraktowej. Opinię wyda bezpośredni przełożony.

– Jeśli żołnierz kontraktowy uzyska bardzo dobrą opinię, może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie do służby stałej – wyjaśnia płk Stanisław Ruman, szef Zespołu do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych.

Żołnierz służby stałej będzie oceniany pół roku przed upływem trzyletniej kadencji na stanowisku służbowym, a żołnierz kontraktowy – pół roku przed zakończeniem kontraktu. Od każdej opinii żołnierz będzie mógł się odwołać.