WIKTOR WOJCIECHOWSKI o sytuacji młodych na rynku pracy - W ubiegłym roku wskaźnik bezrobocia wśród młodych rósł szybciej niż średnia. Jedną z przyczyn jest to, że absolwenci nie są przygotowywani przez szkoły i uczelnie do wymagań rynku pracy.
ROZMOWA
PAWEŁ JAKUBCZAK