Agencje rekrutacyjne otrzymują po kilkaset CV na jedno stanowisko pracy.

– Najwięcej przysyłanych do nas CV ma typowy układ chronologiczny – mówi Justyna Siemińska, konsultant w firmie doradztwa personalnego Czarnocka – Tworzyńska Executive Recruitment (CTER) w Warszawie. Oprócz chronologicznego życiorysu można wybrać inny wzór tj. Skill CV lub Success CV.

Przede wszystkim należy napisać CV tak, aby podkreślić swoje zalety, a nie wady. Układ chronologiczny nie jest korzystny dla przedstawiania każdej drogi zawodowej. Zakłada on, że najpierw podajemy, w odwrotnej chronologiczne kolejności (od najnowszych do najstarszych), dane dotyczące edukacji, doświadczenia zawodowego, a na końcu informacje o dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Brak doświadczenia

Studenci, absolwenci bez doświadczenia zawodowego oraz osoby, które miały długie przerwy w przebiegu kariery wysyłając chronologiczne CV w pierwszej kolejności podkreślają fakty, które nie świadczą na ich korzyść. Dla osób z niewielkim doświadczeniem najlepszym rodzajem życiorysu może okazać się Skill CV.

Skill CV nastawione jest na prezentację umiejętności kandydata. Oprócz niezbędnych danych osobowych i kontaktowych opisujemy w nim swój potencjał i kwalifikacje, a także odnosimy się do wymagań wymienionych w ofercie pracy. W przeciwieństwie do chronologicznego CV nie skupiamy się na wykształceniu, czy doświadczeniu zawodowym, tylko na posiadanych umiejętnościach.

W Skill CV wyróżniamy dwie grupy informacji: umiejętności twarde i umiejętności miękkie. Umiejętności twarde to te związane z konkretną wiedzą m.in. znajomość języków obcych, obsługa komputera. Natomiast umiejętności miękkie dotyczą sposobu pracy tj. komunikatywności, odporności na stres, czy zdolności negocjacyjnych. Przykłady obu typów umiejętności warto poprzeć zdobytym doświadczenie (na warsztatach, stażach, praktykach).