Trzy pytania do dr. BARTOSZA GRUCZY, z Katedry Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej - Należy połączyć wprowadzenie limitów z podniesieniem jakości projektów wybieranych do dofinansowania. To wymaga zmian systemowych i lepszego systemu kontroli PO KL. Obecnie system nie jest nastawiony na pozyskiwanie najlepszych projektów, tylko na wydawanie pieniędzy.
BEATA LISOWSKA
35 proc. wynoszą średnio koszy zarządzania projektami szkoleniowymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Czy to dużo w porównaniu z projektami komercyjnymi?