Informacja o wolnych stanowiskach w gminie, starostwie lub urzędzie marszałkowskim powinna być dostępna. Zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Tak samo ogłaszane są wyniki naboru. Problem pojawia się, gdy inni kandydaci kwestionują rozstrzygnięcie konkursu. Samorządy często nie wiedzą, jak skutecznie i zgodnie z przepisami odpierać te zarzuty.

– Jeden z kandydatów nie zgadzał się z wyborem i zażądał wskazania, które miejsce zajął wśród kandydatów. Chciał też upublicznienia protokołu z przeprowadzonego naboru – mówi Barbara Ginkowska, sekretarz gminy Kruklanki.

Jej zdaniem gminy mają wątpliwości, czy udostępniać protokół zainteresowanym osobom i zamieszczać go na stronie internetowej. A zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) do publicznej informacji podaje się imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania. Z kolei w samym protokole zamieszcza się informacje o nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatach.